Ollebacken vind Ek förening.


Allt är hemligt i den här föreningen.


Man kan inte ha ett digitalt årsmöte om det inte går rätt till.

Man gör härmed samma misstag som 2020 års årsstämma (för bokföringsåret 2019).

Att man har en stämma digitalt med telefon möte vore naturligtvis mycket bättre.

Man skulle också kunnat haft den med bild och då kallas den videomöte. Alla kan se varandra. 


Många av våra medlemmar blir inte ens kallade till årsstämman.

Dels pga att styrelsen har fel adress i sitt register och inte gör något åt det.

Dels att styrelsen inte skickar ut brev till alla de som inte har epost.

Du får inte ens ut uppgifter om dig själv ur medlemsregistret.

Jag kräver att få skriva mitt namn på närvarolistan, Årsmötet Ollebacken vind

Men var är den?

Ingen annan medlem jag pratat med hittar den heller och då finns den inte.


Örjan och Nils har säkert klurat ut att så här ska vi genomföra det hela utan att prata med övriga i styrelsen.


Var står att det finns några utgifter för porto i bokföringen?

Kassören sköter inte sina uppgifter till punkt och pricka.

Inte redovisar han hur mycket arvode han tar. Jag är säker på att att Örjan och Nils delar på så mycket det bara går av de 25.000 kr som är avsatta för styrelsearvode.

Vem kan kolla det? Och ingen frågar om det heller.

 

Jag skulle vilja se på vilket sätt han för medlemsmatrikeln? Det finns säkert synpunkter på det också. Antagligen för han den digitalt med möjlighet att sudda ut utan spår. Vilket är olagligt

Vilket datum jag blev medlem borde han kunna se om han fört medlemsregistret på rätt sätt.

Jag har själv varit kassör sedan 1994 så jag vet hur det skall skötas.

Han vill inte tala om för mig vilket datum jag inträdde i föreningen.

Jag är inte medlem enligt Örjan eftersom jag inte fått en kallelse men jag har en andel sedan mars 2021. Örjan har till och med fått brev om det. Och borde ha noterat det i sitt medlemskartotek samma dag som han fått brevet.


Han tror att årsstämman ska behandla om jag får bli medlem. Står inte med på dagordningen.

Har man andelar är man per automatik medlem. Enligt stadgarna.

Det är som att stadgarna inte gäller styrelsen. För de kan bryta mot paragraf efter paragraf utan påföljder. Det måste bli ett slut på detta.


Hur mycket skatt föreningen betalar stämmer inte heller med de fria uppgifter man får av Skattemyndigheten. Så han sköter sin bokföring dåligt.


Om någon mer än jag skulle granska dessa två herrar skulle kanske mycket mer konstigheter framträda i dagsljuset.


Jag får inte se kvittot på hur mycket LRF konsult tog i arvode för det jobb de gjorde i samband med nedskrivningen.

2010 års styrelse köpte ett halvt vindkraftverk på eget bevåg, utan att informera medlemmarna i förväg. Det borde generera ekonomiskt straffansvar.

2018 skrev man ner värdet med mer än vad man köpte det halva verket för. Plus att man har betalat lån till banken under alla dessa år och nu har man även förlängt avbetalningstiden för de lån man har kvar att betala.

Hur hög den räntan är det står inte i några dokument som du eller jag kan läsa.

Hur mycket föreningen betalar i mark arvode varje år. Var står det?

Vilka kostnader för underhåll? Avtal och pris/år

Försäkringar Vilka bolag finns dessa i? Hur länge räcker de?

Intäkter  Vilket pris får vi för den energi vi producerar? Vem tjänar på den? Inte vi i alla fall.


Jag kräver att Nils och Örjan utesluts ur föreningen enligt stadgarna § 11


De skall också förlora sina andelar i föreningen pga sitt handlande mot alla föreningens medlemmar.

Örjan och Nils vet inte vilket brytdatum som gäller efter nedskrivningen av föreningens tillgångar.

Har hela parken skrivits ned? Alla 6 verk eller är det bara våra 1,5 verk. Det får jag inget svar på.

Nils gör inget för att uppfylla § 2 i stadgarna under alla dessa år han suttit som ordförande i styrelsen.

Örjan är inkompetent som kassör och behandlar medlemmarna efter eget tycke och omdöme.


Nerskrivet av John-Erik Näslund och inskickat till Ollebacken vind 2021-06-30

Vilket bör synas i det protokoll som skall slutföras idag enligt de dokument som skickats ut till medlemmarna.


Tycker ni att årets föreningsstämma gått rätt till och rättat ut alla frågetecken du haft?


Har du några synpunkter på styrelsen är du välkommen att ringa mig på 070-3492653 eller skicka SMS.

 
 Ollebackenvind OBS! Viktigt att du läser detta om du är medlem eller intresserad av vad som försiggår denna förening.

Jag vill komma i kontakt med er som begärde utträde 2016, 2017, 2018

Ni kanske har pengar att få, ring mig på 070-3492653 eller skicka SMS.

Tack!