Birgitta Saers 62 år och 3 barns mamma.

Jag är nog den mest otekniska medlemmen i JLTF. Vill att saker ska fungera som jag tänker, men så är det tyvärr inte alltid. Behöver du någon som ska testa en produkt så är jag rätt kvinna, brukar kunna hitta många buggar i de programmen mitt företag säljer. "Klarar Birgitta av att följa instruktionen så har vi gjort den rätt”. Ännu bättre är när jag kan följa min intuition och saken fungerar som jag tänker mig. I övrigt ämnar jag sluta mitt organiserade arbetsliv till jul, Nu vill jag förfoga över min egen tid.